Handlevogn

SGS 330 brannavskillende skap

På lager
Art. nr.
in-14146
kr 22 764,00
Et brannsikkert skap for oppbevaring av brannfarlige væsker og aerosoler, også kalt kjemikalie- og giftskap.
 
Skapet er utviklet for å gi god oppbevaring og beskyttelse samt maksimal produkteksponering, og dertil økt salg av brennbare væsker og aerosoler.
 
Selve skroget innehar et indre og ytre "skall" som der imellom består av en unik brannbetong, den samme type som brukes i brannsikre arkiv- og dokumentskap. Dette bidrar til en stabil stamme som igjen sikrer lang leve- og brukstid. Dette er solide saker!
 
SGS 330 leveres med 3 stk justerbare hyller (totalt 4 hylleplasser inkl. bunnen) samt justerbare bein for eventuelle skjevheter i gulv. Døren innehar dørstopper med glideskinne samt et praktisk håndtak for godt grep.
 
Skroget er pulverlakkert i hvitt (RAL 9010) og døren består av transparent glassflate for best mulig innsikt og eksponering av inventar.
 
Den dagen man eventuelt blir utsatt for en brann, skiller våre skap de brennbare væsker og aerosoler fra selve brannen, slik at de ikke bidrar til en ukontrollerbar og eksplosjonsartet brann. På denne måten bidrar skapene til en sikker evakuering av eventuelle kunder og ansatte, og øker samtidig mulighetene for en kontrollert slukning, og dertil redusert skade på omgivelsene.
 
Et ideelt produkt for butikker, bensinstasjoner, sykehus, verksted & industri, naturfagrom, laboratorier m.m.
 
Som tilbehør er det mulig å tilby hylleavdelere, spillhyller samt LED-lys for bedre vareeksponering. Det er også fullt mulig å få lakkert skapet i andre RAL-farger, dersom det er behov for å skape ytterligere oppmerksomhet.
 
Skapet er svenskprodusert og dertil testet og godkjent etter standarden SP2369 klasse 1.
 
 
Hva er brannfarlige væsker?:
Brannfarlige væsker kan ved ganske lav temperatur avgi damp som kan antennes. Det er alltid damp som brenner, ikke selve væsken som dampen kommer fra.
Brannfarlige væsker er væsker som har flammepunkt under eller lik 100 gr C.
Om blandingen mellom damp og luft er den rette, kreves kun en veldig liten gnist, f.eks. en liten statisk utladning eller en gnist som oppstår når gjenstander slår mot hverandre, for at dampen skal antennes.
 
Vanlige brannfarlige væsker:
° Bensin ° Aceton ° Etanol ° 2-propanol ° Metanol ° Toulen ° Dietyleter ° Xylen ° Parafin ° Terpentin ° Petroleumprodukter ° Diesel ° Tennveæske ° Lampeolje ° Neglelakkfjærner ° Løsningsmiddel ° Rødsprit ° Brensel for hobbymotorer ° Flekkfjerningsmiddel ° Løsningsmiddel i lim ° Enkelte hurtigtørkende farger ° Avfettingsmiddel
 
Hvorfor er de brannfarlige og hvordan kan de begynne å brenne?:
For at noe skal begynne å brenne, trengs brensel, syre og en tennkilde. Brenselet er dampen fra den brannfarlige væsken. Syre finnes i luften.
Tennkilden kan være en flamme, en gnist eller en varm overflate.
 
Vanlige brannfarlige aerosoler:
Fogskum, sprayfarger, markørfarger, 556-spray, universalspray, låsspray mm. deles inn i fire klasser (1, 2a, 2b og 3) der begge de første klassene avgir tilstrekkelig mye damp til å kunne antennes allerede i romtemperatur.
 
 
Med SGS brannavskillende skap er du føre var!
Mer informasjon
Art. nr. in-14146
Bredde 865 mm
Dybde 510 mm
Høyde 1440 mm
Antall hylleplasser 4 stk
Vekt 225 kg
Volum 326 liter
Farge skrog Hvit, RAL 9010
Farge dør Glass, transparent