Salgs- og leveringsbetingelser

1. SELGER / BEDRIFTSINFORMASJON
Firmanavn: Integro Produkt & Prosjekt AS
Kontor adresse: Langøyåsen 39, 1679 Kråkerøy
Primær lager adresse: Bredmyra 9, 1739 Borgenhaugen
E-post: post@integro.no
Telefon: 486 07 848
Org.nr.: 921 093 004 MVA

2. TILBUD OG PRISER
Hvis intet annet er skriftlig avtalt gjelder et tilbud i 3 måneder. Ved store endringer i råvarepris (10% +), valutakurser (5% +) eller andre forhold som selger ikke er herre over, kan tilbud uten ytterligere grunn annulleres. Så sant ikke annet oppgitt er priser angitt i NOK, eks. mva. og Ex Works (EXW) selgers lager. Vi forbeholder oss retten til prisendring ved trykkfeil.

3. LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid vil avhenge av type produkt og overholdes så langt det er mulig. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av selger. Som leveringstid gjelder avsendelsestidspunkt fra lager, hvis intet annet er skriftlig avtalt. Transport tid vil variere avhengig av varens art, bestillingens størrelse samt destinasjon.

4. VAREMOTTAK / TRANSPORTSKADE/ MANKO
Kontroller alltid at kolliene er hele og uåpnede, og at antall kolli stemmer overens med det som fremgår av følgebrevet. Transportskader/avvik må anmerkes på fraktbrev ved mottagelse av varene, og eventuelt skjulte skader må innmeldes selger skriftlig innen 7 dager etter mottak. Skader som ikke er anmerket ved mottagelse, eller innmeldt innen 7 dager, berettiger ikke til erstatning.

5. FRAKT
Varene leveres for kjøpers regning og risiko, Ex Works (EXW) lager. Såfremt ikke annet avtalt sørger selger for mest mulig fordelaktig fraktmetode til mottakers gateadresse (fortauskant/lasterampe). Fraktbeløp debiteres kjøpers faktura. Fraktomkostninger blir fakturert i forhold til forsendelsens størrelse, fasong, vekt og destinasjon. Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottakers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i skriftlig avtale. Minimum fraktbeløp til fastlands-Norge er 360,-. Har kjøper egne fraktavtaler man ønsker å benytte seg av, må selger gis beskjed om dette ved bestilling.

6. REKLAMASJON
Etter mottak av varer skal kjøper foreta forsvarlige undersøkelser for å kontrollere mengde, samt om det foreligger kvalitetsmangler. Eventuell reklamasjon (ikke transportskade/manko – se pkt. 4) skal omgående meddeles selger på post@integro.no samt inkludere bilde, ordrenummer og beskrivelse/årsak. Ved kvalitetsmangel som ikke skyldes kjøper, skal selger innen rimelig tid velge mellom å rette opp mangel, omlevere vare eller kompensere ved prisavslag. Reklamert vare må ikke returneres selgers lager uten å ha avtalt dette på forhånd.

7. GARANTI
Garantitiden, ved normal bruk, for material- og produksjonsfeil er 2 år for kontormøbler og 5 år for arkiv- garderobe-, verksted- og lagerinnredning. Eventuell garantisak skal meddeles selger på post@integro.no samt inkludere bilde, ordrenummer og beskrivelse/årsak. Selger kan selv velge omlevering, prisavslag eller reparasjon av varer som ved riktig bruk, og innenfor garanti tiden, viser fabrikasjonsfeil. Garanti bortfaller hvis kjøper har foretatt inngrep i vare utover vanlig vedlikehold. Faktura gjelder som garantibevis. Vare som innehar material- og produksjonsfeil må ikke returneres selgers lager uten å ha avtalt dette på forhånd.

8. KANSELLERING AV ORDRE / RETUR AV VARER
Kansellering av ordre eller retur av bestilte varer kan kun skje etter forutgående aksept fra selger. Returforsendelse skjer for kjøpers regning (min. 25% av fakturabeløp + egen returfrakt) og risiko (varer som skades i retur godskrives ikke). Returvarer skal være i originalemballasje og medfølge et returskjema som blir utstedt av selger. Kansellering av ordre eller retur av varer som ikke lagerføres, vil normalt ikke aksepteres.

9. FORCE MAJEURE
Force majeure etter vanlige regler. Herunder også maskinbrudd eller uforutsette hindringer som skyldes selgers leverandører.

10. SELGERS ANSVAR / FORBEHOLD
Selgers ansvar er, uansett forhold, begrenset til selgers fakturaverdi på selve varen. Selger tar forbehold om skrive- og trykkfeil samt tekniske konstruksjonsendringer på produkt. Visse farge avvik på produkt kan forekomme på nettside.

11. BETALING
For offentlige etater og bedrifter som er registrert som AS, utstedes faktura (14 dagers forfall) ved levering fra lager. Selger forbeholder seg dog retten til å kredittsjekke eventuell kjøper før kreditt innvilges. For privatpersoner og institusjoner/bedrifter som ikke er registrert som AS gjelder normalt forskuddsbetaling. Varer reserveres ikke med mindre det er inngått tydelig avtale om kjøp, eller det er innbetalt forskudd. Faktura sendes som e-post eller autoinvoice – ved eventuell utstedelse av papirfaktura tilkommer et fakturerings- og administrasjonsgebyr pålydende 75,-. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

12. INNSJAUING OG MONTASJE
Innsjauing og/eller montering av varer er ikke inkludert i oppgitte priser, men kan skriftlig avtales/tilbys på forhånd. En angitt montasjepris forutsetter at det er enkel tilgang til rettmessig lokale/rom, at eventuell heis og lys er i drift og at varer blir levert til avtalt tid. Montering inkluderer generell inn- og utsjauing samt fjerning av emballasje og alt som har med installasjon å gjøre. Arbeid utover avtale blir fakturert på timesbasis.

13. KJØPSPROSESS
Når selger har mottatt kjøpers bestilling pr. e-post eller telefon, skal selger snarest mulig bekrefte ordre ved å returnere en ordrebekreftelse til kjøper. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelse er ihht. bestilling med hensyn til antall, varetype, pris etc. Hvis så ikke er tilfelle må kjøper ta kontakt med selger omgående.

14. TVISTER
Selger og kjøper skal etter beste evne forsøke å løse eventuell tvist i minnelighet. Hvis så ikke er mulig avgjøres tvisten etter norsk lovgivning med Fredrikstad Tingrett som verneting.