Salgs- og leveringsbetingelser

1. SELGER / BEDRIFTSINFORMASJON
Firmanavn: Integro Produkt & Prosjekt AS
Kontor adresse: Langøyåsen 39, 1679 Kråkerøy
Primær lager adresse: Bredmyra 9, 1739 Borgenhaugen
E-post: post@integro.no
Telefon: 486 07 848
Org.nr.: 921 093 004 MVA

2. TILBUD OG PRISER
Hvis intet annet er skriftlig avtalt gjelder et tilbud i 3 måneder. Ved store endringer i råvarepris (10% +), valutakurser (5% +) eller andre forhold som selger ikke er herre over, kan tilbud uten ytterligere grunn annulleres. Så sant ikke annet oppgitt er priser angitt i NOK, både som eks. og inkl. mva. samt Ex Works (EXW) selgers lager. Vi forbeholder oss retten til prisendring ved trykkfeil.

3. LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid vil avhenge av type produkt og overholdes så langt det er mulig. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til erstatning eller annullering uten at dette er skriftlig akseptert av selger. Som leveringstid gjelder avsendelsestidspunkt fra lager, hvis intet annet er skriftlig avtalt. Transport tid vil variere avhengig av varens art, bestillingens størrelse samt destinasjon. De fleste varer er lagerførte og sendes normalt innen 1-3 arbeidsdager etter utstedt ordrebekreftelse. Enkelte varer vil ha ca. 1 arbeidsuke leveringstid mens andre varer kan ha lengre produksjons- og leveringstid.

4. VAREMOTTAK / TRANSPORTSKADE/ MANKO
Kontroller alltid at kolliene er hele og uåpnede, og at antall kolli stemmer overens med det som fremgår av følgebrevet. Transportskader/avvik må anmerkes på fraktbrev ved mottagelse av varene, og eventuelt skjulte skader må innmeldes selger skriftlig innen 7 dager etter mottak, fortrinnsvis dokumentert i form av bilder. Skader som ikke er anmerket ved mottagelse, eller innmeldt innen 7 dager, berettiger ikke til erstatning.

5. FRAKT
Levering skjer ihht. Incoterms 2010, DAP (Delivery at Place, dvs. levert på angitt sted). Såfremt ikke annet er avtalt sørger selger for mest mulig fordelaktig fraktmetode til mottakers gateadresse (gatenivå/lasterampe). Fraktomkostninger blir fakturert i forhold til forsendelsens størrelse, fasong, vekt og destinasjon. Ved kjøp via nettside/nettbutikk så vil tillagt fraktpris følge en progressiv prosentsats avhengig av postnummer. Innbæring, montering eller annen godshåndtering på mottakers adresse er ikke inkludert, med mindre dette er spesifisert i skriftlig avtale. Minimum fraktbeløp til fastlands-Norge er 360,-. Har kjøper egne fraktavtaler man ønsker å benytte seg av, må selger gis beskjed om dette ved bestilling. Ved levering til Svalbard gjelder egne priser.

6. REKLAMASJON
Etter mottak av varer skal kjøper foreta forsvarlige undersøkelser for å kontrollere mengde, samt om det foreligger kvalitetsmangler. Eventuell reklamasjon (ikke transportskade/manko – se pkt. 4) skal omgående meddeles selger på post@integro.no samt inkludere bilde, ordrenummer og beskrivelse/årsak. Ved kvalitetsmangel som ikke skyldes kjøper, skal selger innen rimelig tid velge mellom å rette opp mangel, omlevere vare eller kompensere ved prisavslag. Reklamert vare må ikke returneres selgers lager uten å ha avtalt dette på forhånd. Reklamasjon må skje senest 2 år etter mottak/overtakelse av produkt, jfr. Kjøpsloven §32.

7. GARANTI
Garantitiden, ved normal bruk, for material- og produksjonsfeil er 2 år for kontormøbler og 5 år for arkiv- garderobe-, verksted- og lagerinnredning. Eventuell garantisak skal meddeles selger på post@integro.no samt inkludere bilde, ordrenummer og beskrivelse/årsak. Selger kan selv velge omlevering, prisavslag eller reparasjon av varer som ved riktig bruk, og innenfor garanti tiden, viser fabrikasjonsfeil. Garanti bortfaller hvis kjøper har foretatt inngrep i vare utover vanlig vedlikehold. Faktura gjelder som garantibevis. Vare som innehar material- og produksjonsfeil må ikke returneres selgers lager uten å ha avtalt dette på forhånd. Reklamasjon må skje senest 2 år etter mottak/overtakelse av produkt, jfr. Kjøpsloven §32. Dersom produktet, eller deler av produktet, er ment å vare signifikant lengre, så er reklamasjonsfrist 5 år.

8. ANGRE- OG RETURRETT / KANSELLERING AV ORDRE
14 dagers åpent kjøp gjelder, dvs. at kjøper har returrett innen 14 dager hvis varen ikke tilfredsstiller forventningene. Kansellering av ordre eller retur av bestilte varer kan kun skje etter forutgående aksept fra selger. Returforsendelse skjer for kjøpers regning (min. 25% av fakturabeløp + egen returfrakt) og risiko (varer som skades i retur godskrives ikke). Returvarer skal være i originalemballasje og medfølge et returskjema som blir utstedt av selger. Kansellering av ordre eller retur av varer som ikke lagerføres, vil normalt ikke aksepteres. Ved kjøp av større kvanta (4 like produkter eller mer), må kjøper først bestille en prøve for at returretten skal gjelde.

9. FORCE MAJEURE
Force majeure etter vanlige regler. Herunder også maskinbrudd eller uforutsette hindringer som skyldes selgers leverandører.

10. SELGERS ANSVAR / FORBEHOLD
Selgers ansvar er, uansett forhold, begrenset til selgers fakturaverdi på selve varen. Selger tar forbehold om skrive- og trykkfeil samt tekniske konstruksjonsendringer på produkt. Visse farge avvik på produkt kan forekomme på nettside.

11. BETALING
Betaling kan gjennomføres på to måter: som etterskuddsvis faktura eller via bank- og kredittkort/Vipps. Det er kun virksomheter med gyldig organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret som kan velge å betale etterskuddsvis med faktura (normalt 14 dagers forfall). Selger forbeholder seg dog retten til å kredittsjekke eventuell kjøper før kreditt innvilges. Faktura utstedes enten pr. e-post eller som EHF - ved eventuell utstedelse av papirfaktura tilkommer et fakturerings- og administrasjonsgebyr pålydende 75,-. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Det tas videre forbehold om salgspant ihht. panteloven § 3-14 og § 3-22. På hjemmesiden kan kjøper også velge å betale med Vipps samt kreditt- og bankkort (VISA og Mastercard). Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Betaling med kort er trygt og enkelt hvorpå selve transaksjonen skjer gjennom SSL-kryptering. Betalingstjenesten leveres av Bambora/Wordline som er en av Norges største leverandører med over 125.000 brukersteder. Det påløper ingen kortgebyrer. Ved bestilling reserveres beløpet på kortet, hvorpå selve trekket påløper først samme dag som varen(e) sendes fra lager. Eventuell kreditering vil normalt foretas tilbake til samme kortnummer.

12. INNSJAUING, MOTTAK OG MONTASJE
Innsjauing, mottak og/eller montering av varer er ikke inkludert i oppgitte priser, men kan skriftlig avtales/tilbys på forhånd. En angitt montasjepris forutsetter at det er enkel tilgang til rettmessig lokale/rom, at eventuell heis og lys er i drift og at varer blir levert til avtalt tid. Montering inkluderer generell inn- og utsjauing samt fjerning av emballasje og alt som har med installasjon å gjøre. Arbeid utover avtale blir fakturert på timesbasis.

13. KJØPSPROSESS / ORDREBEKREFTELSE
Når selger har mottatt kjøpers bestilling pr. e-post eller telefon, skal selger snarest mulig bekrefte ordre ved å returnere en ordrebekreftelse til kjøper. Ved kjøp via nettside/nettbutikk vil en automatisk og midlertidig bekreftelse bli utstedt pr. e-post. Selve bestillingen blir i mellomtiden behandlet og kvalitetssikret før endelig ordrebekreftelse inkl. spesifikk leveringsdato blir tilsendt kjøper. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelse er ihht. bestilling med hensyn til antall, varetype, pris etc. Hvis så ikke er tilfelle må kjøper ta kontakt med selger.

14. PERSONVERNERKLÆRING
Selger kan kun innhente og lagre de person- og bedriftsopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre en handel/leveranse, dvs. navn/org.nr., adresse, telefonnummer samt e-post adresse. Dette vil gjelde med mindre kjøper samtykker til noe annet. Selger er i tillegg pålagt å oppbevare nevnte informasjon i forbindelse med regnskapsføring/bokføring, avgiftshåndtering samt retur- og garantiordninger. Kjøper er til enhver tid berettiget til innsyn, retting og sletting av egne personopplysninger. Nødvendige person- og bedriftsopplysninger som blir innhentet ved eventuell ordre/transaksjon deles ikke med tredjepart.

15. TVISTER
Selger og kjøper skal etter beste evne forsøke å løse eventuell tvist i minnelighet. Hvis så ikke er mulig avgjøres tvisten etter norsk lovgivning med Fredrikstad Tingrett som verneting. Eventuell forbruker/privatperson står fritt til å klage til Forbrukerrådet.